21 กุมภาพันธ์ 2022

The International Innovation Awards 2021

9 Dec 2021

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท โปร เทส คิท จำกัด ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมดีเด่น ระดับนานาชาติ (The International Innovation Awards 2021 Product Category) จากผลิตภัณฑ์ Angentex COVID-19 qPCR Detection Kit (with IC) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมนวัตกรรมระดับนานาชาติ The International Innovation Summit 2021 ที่มีผู้นำองค์กรและธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญและเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทั่วโลกกว่า 300 ท่านเข้าร่วมงาน

โดย Angentex COVID-19 qPCR Detection Kit (with IC) ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล The International Innovation Awards 2021 ในหมวดของ Product Category จากความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรมที่ตอบโจทย์เรื่องการตรวจโรค COVID-19 ที่แม่นยำ สะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจจากตัวอย่างทั้งในคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม ทำให้เป็นชุดตรวจที่ช่วยในการจัดการเรื่องสุขภาพหนึ่งเดียว หรือ ONE HEALTH concept ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยในการควบคุม ป้องกัน โรค COVID-19 ภายในประเทศ ลดการนำเข้าชุดตรวจจากต่างประเทศซึ่งจะช่วยลดการขาดดุลของประเทศได้อีกด้วย