2 พฤศจิกายน 2022

จัดการระบบมาตรฐาน GMP สำหรับโรงงานอาหารสัตว์ให้กับลูกค้า

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 บริษัท นิวทริชั่น อิมพรูฟเมนท์ จำกัด ได้ร่วมบริหารจัดการระบบมาตรฐาน GMP

สำหรับโรงงานอาหารสัตว์ให้กับลูกค้า ซึ่งผ่านได้รับการต่ออายุระบบมาตรฐานเป็นที่เรียบร้อย