บริษัท สเปเชียล อินกรีเดียน เซอร์วิส จำกัด เข้าร่วมงาน VIV Asia 2023 (วิฟ เอเชีย 2023)

บริษัท สเปเชียล อินกรีเดียน เซอร์วิส จำกัด เข้าร่วมงาน VIV Asia 2023 (วิฟ เอเชีย 2023)

วันที่ 7-10 มีนาคม 2566 บริษัท สเปเชียล อินกรีเดียน เซอร์วิส จำกัด เข้าร่วมงาน VIV Asia (วิฟ เอเชีย) เป็นงานแสดงสินค้าและงานประชุมสัมมนาระดับโลกที่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อาหาร สำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ครบวงจร...
ร่วมกิจกรรมงาน Production Day 2022

ร่วมกิจกรรมงาน Production Day 2022

วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2565 บริษัท สเปเชียล อินกรีเดียนเซอร์วิส ได้ร่วมกิจกรรมและออกบูทจัดแสดงสินค้างาน Production Day 2022 กับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ณ หาดทรายทองรีสอร์ท...
การจัดสัมมนาเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาไก่พ่อแม่พันธุ์ไก่เนื้อและโรงฟักไข่ ณ ชลบุรี วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 วิทยากร น.สพ.ดร. ดำเนิน เสาะสืบงาม

การจัดสัมมนาเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาไก่พ่อแม่พันธุ์ไก่เนื้อและโรงฟักไข่ ณ ชลบุรี วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 วิทยากร น.สพ.ดร. ดำเนิน เสาะสืบงาม

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 1. สาธิตการตอกไข่ลม – ไข่ตายโคมวิเคราะห์ พร้อมการอธิบายลักษณะรอยโรคต่างๆ การพัฒนาการของตัวอ่อนลูกไก่ รวมทั้งการตอบข้อซักถามจากทีมผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนฟาร์มไก่พันธุ์และโรงฟัก จากวิทยากร น.สพ.ดร. ดำเนิน เสาะสืบงาม 2....