Nutrimix For Poultry

Nutrimix For Poultry

(พรีมิกซ์วิตามิน แร่ธาตุ สำหรับสัตว์ปีก)

  • สารผสมล่วงหน้าวิตามินแร่ธาตุสำหรับสัตว์ปีก
  • ช่วยเพิ่มวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อสัตว์ปีก
  • ขนาดบรรจุ 25 KG./ถุง
Feed additiveNutrition Improvement

Nutrimix For Poultry

Nutrimix For Poultry

(พรีมิกซ์วิตามิน แร่ธาตุ สำหรับสัตว์ปีก)

  • สารผสมล่วงหน้าวิตามินแร่ธาตุสำหรับสัตว์ปีก
  • ช่วยเพิ่มวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อสัตว์ปีก
  • ขนาดบรรจุ 25 KG./ถุง