ROVIMIX LAYER

ส่วนประกอบ
สารผสมล่วงหน้าประเภทวิตามินแร่ธาตุสำหรับไก่ไข่
คุณสมบัติ
ช่วยเพิ่มวิตามินแร่ธาตุที่จำเป็นในไก่ไข่
ขนาดบรรจุ
25 กก./ถุง

Feed additiveNutrition Improvement

ROVIMIX LAYER

ส่วนประกอบ
สารผสมล่วงหน้าประเภทวิตามินแร่ธาตุสำหรับไก่ไข่
คุณสมบัติ
ช่วยเพิ่มวิตามินแร่ธาตุที่จำเป็นในไก่ไข่
ขนาดบรรจุ
25 กก./ถุง