< faith
Petershop

Prosid Pellet Pro

ผลิตภัณฑ์กลุ่มกรดโปรปิโอนิก ที่ช่วยเพิ่มความชื้นในขบวนการผลิตอาหารเม็ดสำหรับสัตว์ อีกทั้งยังช่วยยับยั้งเชื้อราและยีสต์ ให้อาหารมีอายุที่ยาวนานสามารถเก็บได้ยาวนาน ยิ่งขึ้น

FaithPetershop

Prosid Pellet Pro

ผลิตภัณฑ์กลุ่มกรดโปรปิโอนิก ที่ช่วยเพิ่มความชื้นในขบวนการผลิตอาหารเม็ดสำหรับสัตว์ อีกทั้งยังช่วยยับยั้งเชื้อราและยีสต์ ให้อาหารมีอายุที่ยาวนานสามารถเก็บได้ยาวนาน ยิ่งขึ้น