PEAK

อาหารไก่ไข่ พีค

เป็นอาหารไก่ไข่เกรดพรีเมี่ยม ใช้วัตถุดิบที่ผ่านการตรวจ และประกอบสูตรอาหาร สำหรับการผลิตไข่ไก่เชิงพาณิชย์ พีคช่วยให้ไก่ไข่ ไข่ทน ยืนพีคนาน คุณภาพไข่ดี เปลือกหนา

เปลือกสีเข้ม ไข่แดงสีแดงนูนสวย ไข่ใหญ่ นอกจากนั้นไก่ไข่ที่ใช้อาหารพีคเมื่อปลดจะขายได้ราคา เพราะแม่ไก่ปลดจะไม่ผอม และกระดูกขาไม่หักขณะจับขาย

Peak 581 อาหารไก่ไข่ชนิดผง สูตรราคาประหยัด

เน้นความสมดุลของกรดอะมิโน และระดับแคลเซียม ฟอสฟอรัส คุณค่าอาหารสัตว์ทางเคมี

โปรตีน 16%

Peak 591 อาหารไก่ไข่ชนิดเม็ด สูตรราคาประหยัด

ใช้กระตุ้นการกินอาหาร เน้นความสมดุลของกรดอะมิโน และระดับแคลเซียม ฟอสฟอรัส

คุณค่าอาหารสัตว์ทางเคมี โปรตีน 16%

Peak 592 อาหารไก่ไข่ชนิดเม็ด สูตรโปรตีนสูง (Hi Protein)

คุณค่าอาหารสัตว์ทางเคมี โปรตีน 18%

ขนาดบรรจุ

30 กก./ถุง

Complete FeedSpecial Ingredient Services

PEAK

อาหารไก่ไข่ พีค

เป็นอาหารไก่ไข่เกรดพรีเมี่ยม ใช้วัตถุดิบที่ผ่านการตรวจ และประกอบสูตรอาหาร สำหรับการผลิตไข่ไก่เชิงพาณิชย์ พีคช่วยให้ไก่ไข่ ไข่ทน ยืนพีคนาน คุณภาพไข่ดี เปลือกหนา

เปลือกสีเข้ม ไข่แดงสีแดงนูนสวย ไข่ใหญ่ นอกจากนั้นไก่ไข่ที่ใช้อาหารพีคเมื่อปลดจะขายได้ราคา เพราะแม่ไก่ปลดจะไม่ผอม และกระดูกขาไม่หักขณะจับขาย

Peak 581 อาหารไก่ไข่ชนิดผง สูตรราคาประหยัด

เน้นความสมดุลของกรดอะมิโน และระดับแคลเซียม ฟอสฟอรัส คุณค่าอาหารสัตว์ทางเคมี

โปรตีน 16%

Peak 591 อาหารไก่ไข่ชนิดเม็ด สูตรราคาประหยัด

ใช้กระตุ้นการกินอาหาร เน้นความสมดุลของกรดอะมิโน และระดับแคลเซียม ฟอสฟอรัส

คุณค่าอาหารสัตว์ทางเคมี โปรตีน 16%

Peak 592 อาหารไก่ไข่ชนิดเม็ด สูตรโปรตีนสูง (Hi Protein)

คุณค่าอาหารสัตว์ทางเคมี โปรตีน 18%

ขนาดบรรจุ

30 กก./ถุง