Palpotine 862

มีคุณสมบัติ

 1. เป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพสม่ำเสมอทุกล็อตและมี การตรวจคุณภาพทางเคมีและชีวภาพก่อนส่งมอบทุกล็อต

2.เป็นสารอาหารโปรตีนที่มีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากผ่าน กระบวนการย่อยจนได้กรดอะมิโนสายสั้นที่สามารถย่อย และดูดซึมได้อย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับลูกสุกร แม่สุกร ระยะให้นม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตสูงสุด

 1. เป็นวัตถุดิบผสมอาหารสัตว์ที่มีส่วนประกอบของโปรตีน และกรดอะมิโนสูงทั้งยังมีวิตามินและแร่ธาตุเป็นจำนวนมาก ผลิตจากโรงงาน GMP และ HACCP
 2. เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูง ทำให้ประสิทธิภาพการใช้ อาหารดีขึ้น ช่วยเพิ่ม ADG และ ลด FCR
 3. มีความน่ากินสูงและย่อยง่าย ทำให้สูตรอาหารมีความน่ากิน
 4. ช่วยพัฒนาระบบทางเดินอาหารลูกสุกร ทำให้ Villi ยาวขึ้น
 5. ไม่มีจุลินทรีย์ E.coli และ Salmonella
 6. ปราศจากสารปลอมปนจากเมลามีนและโลหะหนัก
 7. มีไขมันสูงแต่ไม่หืนเพราะมีการเติมสาร Antioxidant ทำให้สามารถเก็บรักษาได้นาน

ปริมาณการใช้

 1. สุกรเลียรางอนุบาล 60 กิโลกรัม/ ตันอาหาร
 2. สุกรเล็กและสุกรแม่พันธุ์ 30-45 กิโลกรัม/ ตันอาหาร

3. สุกรขุน 30 กิโลกรัม/ ตันอาหาร

IngredientSpecial Ingredient Services

Palpotine 862

มีคุณสมบัติ

 1. เป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพสม่ำเสมอทุกล็อตและมี การตรวจคุณภาพทางเคมีและชีวภาพก่อนส่งมอบทุกล็อต

2.เป็นสารอาหารโปรตีนที่มีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากผ่าน กระบวนการย่อยจนได้กรดอะมิโนสายสั้นที่สามารถย่อย และดูดซึมได้อย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับลูกสุกร แม่สุกร ระยะให้นม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตสูงสุด

 1. เป็นวัตถุดิบผสมอาหารสัตว์ที่มีส่วนประกอบของโปรตีน และกรดอะมิโนสูงทั้งยังมีวิตามินและแร่ธาตุเป็นจำนวนมาก ผลิตจากโรงงาน GMP และ HACCP
 2. เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูง ทำให้ประสิทธิภาพการใช้ อาหารดีขึ้น ช่วยเพิ่ม ADG และ ลด FCR
 3. มีความน่ากินสูงและย่อยง่าย ทำให้สูตรอาหารมีความน่ากิน
 4. ช่วยพัฒนาระบบทางเดินอาหารลูกสุกร ทำให้ Villi ยาวขึ้น
 5. ไม่มีจุลินทรีย์ E.coli และ Salmonella
 6. ปราศจากสารปลอมปนจากเมลามีนและโลหะหนัก
 7. มีไขมันสูงแต่ไม่หืนเพราะมีการเติมสาร Antioxidant ทำให้สามารถเก็บรักษาได้นาน

ปริมาณการใช้

 1. สุกรเลียรางอนุบาล 60 กิโลกรัม/ ตันอาหาร
 2. สุกรเล็กและสุกรแม่พันธุ์ 30-45 กิโลกรัม/ ตันอาหาร

3. สุกรขุน 30 กิโลกรัม/ ตันอาหาร