Orgacide

คือ กรดอินทรีย์ผสมรวมกับสารสกัดจากธรรมชาติ ใช้เพื่อทำความสะอาด ระบบท่อน้ำ ลดปัญหา การติดเชื้อโรคในสัตว์ และลดการปนเปื้อนแบคทีเรียในเนื้อสัตว์ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ไม่ตกค้างในเนื้อสัตว์ ผลิตจากยุโรป มาตราฐาน GMP+ และ FAMIQS

การทำงานของ Orgacide

 1. ทำลาย และควบคุมเชื้อโรคในน้ำ
 2. เสริมฤทธิ์กับคลอรีน ทำให้น้ำมีภาวะเป็นกรดอ่อน
 3. ลดความกระด้างของน้ำ
 4. ช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ และระบบย่อยอาหาร
 5. ช่วยทำให้ทางเดินอาหารมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ
 6. ทำลายไบโอฟิล์มในระบบท่อน้ำ และนิปเปิล

ปริมาณการใช้

 1. สำหรับทำความสะอาดระบบน้ำ

ใช้ 300-400 ซีซี/น้ำ 1000 ลิตร จะได้น้ำที่ PH 5-5.5 ประโยชน์เพื่อ

1.1 ใช้เพื่อทำความสะอาดระบบน้ำ, ท่อน้ำ และนิปเปิล

1.2 ใช้สำหรับป้องกัน และควบคุมเชื้อโรคในลำไส้

1.3 ใช้ก่อนส่งโรงฆ่า เพื่อลดปริมาณการปนเปื้อนจาก E COLI และ Salmonella

 1. สำหรับการให้อาหารแบบเปียก ( Liquid Feed )

ใช้ 1-3 ลิตร/อาหาร 1000 กก. เพื่อให้ได้ PH อาหารที่ 4.5-5 ประโยชน์ เพื่อ

2.1 ช่วยทำให้เกิดการหมักของอาหารเป็นประโยชน์ ช่วยเรื่องการย่อยเบื้องต้น

2.2 ช่วยทำคามสะอาดอุปกรณ์ให้อาหาร และระบบท่อขนส่งอาหาร

ประโยชน์

 1. ลดปัญหาอุจจาระเหลว และวัสดุรองเปียก
 2. ลดการปนเปื้อนเชื้อโรคในเนื้อสัตว์หลังการชำแหละ โดยเฉพาะเชื้อ ECOLI และ Salmonella
 3. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบย่อยอาหาร
 4. ลดปัญหานิปเปิลตัน และล้างคราบไบโอฟิล์มในระบบท่อน้ำ
 5. ลดอัตราการตายของสัตว์ เนื่องจากการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในระบบน้ำ
 6. ปรับปรุงดัชนีการผลิต ทำให้ได้กำไรจากการเลี้ยงสัตว์มากขึ้น
 7. ช่วยให้สัตว์หายใจสะดวกขึ้น เพราะมีสมุนไพรหอมระเหยช่วยขยายหลอดลม

ขนาดบรรจุ

1 ลิตร/ขวด

NutritionSpecial Ingredient Services

Orgacide

คือ กรดอินทรีย์ผสมรวมกับสารสกัดจากธรรมชาติ ใช้เพื่อทำความสะอาด ระบบท่อน้ำ ลดปัญหา การติดเชื้อโรคในสัตว์ และลดการปนเปื้อนแบคทีเรียในเนื้อสัตว์ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ไม่ตกค้างในเนื้อสัตว์ ผลิตจากยุโรป มาตราฐาน GMP+ และ FAMIQS

การทำงานของ Orgacide

 1. ทำลาย และควบคุมเชื้อโรคในน้ำ
 2. เสริมฤทธิ์กับคลอรีน ทำให้น้ำมีภาวะเป็นกรดอ่อน
 3. ลดความกระด้างของน้ำ
 4. ช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ และระบบย่อยอาหาร
 5. ช่วยทำให้ทางเดินอาหารมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ
 6. ทำลายไบโอฟิล์มในระบบท่อน้ำ และนิปเปิล

ปริมาณการใช้

 1. สำหรับทำความสะอาดระบบน้ำ

ใช้ 300-400 ซีซี/น้ำ 1000 ลิตร จะได้น้ำที่ PH 5-5.5 ประโยชน์เพื่อ

1.1 ใช้เพื่อทำความสะอาดระบบน้ำ, ท่อน้ำ และนิปเปิล

1.2 ใช้สำหรับป้องกัน และควบคุมเชื้อโรคในลำไส้

1.3 ใช้ก่อนส่งโรงฆ่า เพื่อลดปริมาณการปนเปื้อนจาก E COLI และ Salmonella

 1. สำหรับการให้อาหารแบบเปียก ( Liquid Feed )

ใช้ 1-3 ลิตร/อาหาร 1000 กก. เพื่อให้ได้ PH อาหารที่ 4.5-5 ประโยชน์ เพื่อ

2.1 ช่วยทำให้เกิดการหมักของอาหารเป็นประโยชน์ ช่วยเรื่องการย่อยเบื้องต้น

2.2 ช่วยทำคามสะอาดอุปกรณ์ให้อาหาร และระบบท่อขนส่งอาหาร

ประโยชน์

 1. ลดปัญหาอุจจาระเหลว และวัสดุรองเปียก
 2. ลดการปนเปื้อนเชื้อโรคในเนื้อสัตว์หลังการชำแหละ โดยเฉพาะเชื้อ ECOLI และ Salmonella
 3. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบย่อยอาหาร
 4. ลดปัญหานิปเปิลตัน และล้างคราบไบโอฟิล์มในระบบท่อน้ำ
 5. ลดอัตราการตายของสัตว์ เนื่องจากการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในระบบน้ำ
 6. ปรับปรุงดัชนีการผลิต ทำให้ได้กำไรจากการเลี้ยงสัตว์มากขึ้น
 7. ช่วยให้สัตว์หายใจสะดวกขึ้น เพราะมีสมุนไพรหอมระเหยช่วยขยายหลอดลม

ขนาดบรรจุ

1 ลิตร/ขวด