Optimix Sow

  1. Optimix Sow : พรีมิกซ์สำหรับสุกรพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์

ประกอบด้วย สังกะสี แมงกานีส เหล็ก ซีลิเนียม และ โครเมียม รวมทั้งยังได้รับกรดอะมิโนจำเป็น: เมทไธโอนีน ด้วย

สรรพคุณ: ส่งเสริมสุขภาพและประสิทธิภาพของสุกรพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์

  • เพิ่มความแข็งแรงของกีบและขา
  • เพิ่มประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์
  • เพิ่มจำนวนลูกต่อแม่สุกรและเพิ่มความแข็งแรงของลูกแรกคลอด

ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัมต่อถุง

Feed additiveNutrition Improvement

Optimix Sow

  1. Optimix Sow : พรีมิกซ์สำหรับสุกรพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์

ประกอบด้วย สังกะสี แมงกานีส เหล็ก ซีลิเนียม และ โครเมียม รวมทั้งยังได้รับกรดอะมิโนจำเป็น: เมทไธโอนีน ด้วย

สรรพคุณ: ส่งเสริมสุขภาพและประสิทธิภาพของสุกรพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์

  • เพิ่มความแข็งแรงของกีบและขา
  • เพิ่มประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์
  • เพิ่มจำนวนลูกต่อแม่สุกรและเพิ่มความแข็งแรงของลูกแรกคลอด

ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัมต่อถุง