Optimix Poultry

Optimix Poultry

(แร่ธาตุออร์แกนิค สำหรับสัตว์ปีก)

  • สารผสมแร่ธาตุออร์แกนิคสำหรับไก่ เป็ด
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้ผลผลิตในไก่ เป็ด
  • ขนาดบรรจุ 25 KG./ถุง
Feed additiveNutrition Improvement

Optimix Poultry

Optimix Poultry

(แร่ธาตุออร์แกนิค สำหรับสัตว์ปีก)

  • สารผสมแร่ธาตุออร์แกนิคสำหรับไก่ เป็ด
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้ผลผลิตในไก่ เป็ด
  • ขนาดบรรจุ 25 KG./ถุง