Optimix Lean

Optimix Lean

(แร่ธาตุออร์แกนิค สำหรับสุกรขุน)

  • สารผสมแร่ธาตุออร์แกนิคสำหรับสุกร
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้ผลผลิตในสุกร
  • ขนาดบรรจุ 25 KG./ถุง
Feed additiveNutrition Improvement

Optimix Lean

Optimix Lean

(แร่ธาตุออร์แกนิค สำหรับสุกรขุน)

  • สารผสมแร่ธาตุออร์แกนิคสำหรับสุกร
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้ผลผลิตในสุกร
  • ขนาดบรรจุ 25 KG./ถุง