Nutrimix For Swine

Nutrimix For Swine

(พรีมิกซ์วิตามิน แร่ธาตุ สำหรับสุกร)

  • สารผสมล่วงหน้าวิตามินแร่ธาตุสำหรับสุกร
  • ช่วยเพิ่มวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อสุกร
  • ขนาดบรรจุ 25 KG./ถุง
Feed additiveNutrition Improvement

Nutrimix For Swine

Nutrimix For Swine

(พรีมิกซ์วิตามิน แร่ธาตุ สำหรับสุกร)

  • สารผสมล่วงหน้าวิตามินแร่ธาตุสำหรับสุกร
  • ช่วยเพิ่มวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อสุกร
  • ขนาดบรรจุ 25 KG./ถุง