LYPOTECH EC

ช่วยในการสร้าง Micelle ของน้ำมันในอาหาร เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยและดูดซึมไขมันในสัตว์
ทดแทนการใช้น้ำมันในอาหารสัตว์
เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมและนำส่งสารอาหารในร่างกายสัตว์

ขนาดบรรจุ 20 kg./bag

Feed additiveNutrition Improvement

LYPOTECH EC

ช่วยในการสร้าง Micelle ของน้ำมันในอาหาร เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยและดูดซึมไขมันในสัตว์
ทดแทนการใช้น้ำมันในอาหารสัตว์
เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมและนำส่งสารอาหารในร่างกายสัตว์

ขนาดบรรจุ 20 kg./bag