< faith
Pathway

Lipidol

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเร่งการดูดซึมสารอาหารจากอาหารสัตว์ และยังสามารถออกฤทธ์ร่วมกับการทำงานของอ็นไซม์ให้สัตว์เลี้ยงได้รับสารอาหารจากอาหารมากที่สุด และยังช่วยลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์

FaithPathway

Lipidol

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเร่งการดูดซึมสารอาหารจากอาหารสัตว์ และยังสามารถออกฤทธ์ร่วมกับการทำงานของอ็นไซม์ให้สัตว์เลี้ยงได้รับสารอาหารจากอาหารมากที่สุด และยังช่วยลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์