Limico

คือสารละลายผสมของสารสกัดจากธรรมชาติหลายชนิด เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา Stress ในการผลิตสัตว์เชิงอุตสาหกรรม และไม่ตกค้างในเนื้อสัตว์ ผลิตจากยุโรป ได้มาตราฐาน FCA และ FAMIQS

ภาวะ STRESS ที่พบบ่อยในการเลี้ยงสัตว์เชิงอุตสาหกรรม

 1. ปัญหาจากสารพิษจากเชื้อรา (MYCOTOXIN STRESS)
 2. ปัญหาจากภาวะกดภูมิคุ้มกัน (IMMUNO SUPPRESSIVE STRESS)
 3. ปัญหาจากภาวะลำไส้อักเสบ (ENTERIC DISEASE STRESS)
 4. ปัญหาจากการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย(OXIDATIVE STRESS)

การทำงานของ Limico (ลิมิโค)

 1. มีรสชาดดี สามารถกระตุ้นการกินน้ำของสัตว์ได้ดี สัตว์กินน้ำได้เพิ่มขึ้น
 2. มีฤทธิ์ในการทำลายสารพิษในร่างกาย และขับออกทางไตอย่างรวดเร็ว
 3. มีฤทธิ์บำรุงตับ และช่วยขับน้ำดี ทำให้กระตุ้นระบบย่อยอาหารให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 4. ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้สัตว์ทนทานต่อการติดเชื้อและตอบสนองต่อการทำวัคซีน
 5. ช่วยรักษาปัญหาโรค IBH ในไก่เนื้อ

วิธีการใช้

 1. ปัญหาอุจจาระเหลว หรือวัสดุรองพื้นเปียก (Wet Dropping & Wet Litter)

ใช้ลิมิโค 1 ซีซี / น้ำ 1 ลิตร 2-3 วัน

 1. ปัญหา Heat Stress และ Oxidative Stress ใช้ลิมิโค 0.25 ซีซี / น้ำ 1 ลิตร 4-7 วัน
 2. ปรับปรุงคุณภาพเปลือกไข่ ใช้ลิมิโค 0.25-0.5 ซีซี / น้ำ 1 ลิตร 4-7 วัน
 3. ไก่ไข่มีปัญหาก้นทะลัก ใช้ลิมิโค 1 ซีซี / น้ำ 1 ลิตร 7 วัน
 4. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตใช้ลิมิโค 0.5 ซีซี / น้ำ 1 ลิตร 4-7 วัน
 5. ปัญหาสารพิษจากเชื้อรา ใช้ลิมิโค 0.5 ซีซี / น้ำ 1 ลิตร 7 วัน

ปริมาณการใช้

 1. ใช้เป็นโปรแกรม 0.25-0.5 ซีซี / น้ำ 1 ลิตร 4-7 วัน
 2. ใช้เพื่อรักษาในกรณีสัตว์ป่วย 0.5-1 ซีซี / น้ำ 1 ลิตร 4-7 วัน

ขนาดบรรจุ

1 ลิตร/ขวด

NutritionSpecial Ingredient Services

Limico

คือสารละลายผสมของสารสกัดจากธรรมชาติหลายชนิด เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา Stress ในการผลิตสัตว์เชิงอุตสาหกรรม และไม่ตกค้างในเนื้อสัตว์ ผลิตจากยุโรป ได้มาตราฐาน FCA และ FAMIQS

ภาวะ STRESS ที่พบบ่อยในการเลี้ยงสัตว์เชิงอุตสาหกรรม

 1. ปัญหาจากสารพิษจากเชื้อรา (MYCOTOXIN STRESS)
 2. ปัญหาจากภาวะกดภูมิคุ้มกัน (IMMUNO SUPPRESSIVE STRESS)
 3. ปัญหาจากภาวะลำไส้อักเสบ (ENTERIC DISEASE STRESS)
 4. ปัญหาจากการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย(OXIDATIVE STRESS)

การทำงานของ Limico (ลิมิโค)

 1. มีรสชาดดี สามารถกระตุ้นการกินน้ำของสัตว์ได้ดี สัตว์กินน้ำได้เพิ่มขึ้น
 2. มีฤทธิ์ในการทำลายสารพิษในร่างกาย และขับออกทางไตอย่างรวดเร็ว
 3. มีฤทธิ์บำรุงตับ และช่วยขับน้ำดี ทำให้กระตุ้นระบบย่อยอาหารให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 4. ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้สัตว์ทนทานต่อการติดเชื้อและตอบสนองต่อการทำวัคซีน
 5. ช่วยรักษาปัญหาโรค IBH ในไก่เนื้อ

วิธีการใช้

 1. ปัญหาอุจจาระเหลว หรือวัสดุรองพื้นเปียก (Wet Dropping & Wet Litter)

ใช้ลิมิโค 1 ซีซี / น้ำ 1 ลิตร 2-3 วัน

 1. ปัญหา Heat Stress และ Oxidative Stress ใช้ลิมิโค 0.25 ซีซี / น้ำ 1 ลิตร 4-7 วัน
 2. ปรับปรุงคุณภาพเปลือกไข่ ใช้ลิมิโค 0.25-0.5 ซีซี / น้ำ 1 ลิตร 4-7 วัน
 3. ไก่ไข่มีปัญหาก้นทะลัก ใช้ลิมิโค 1 ซีซี / น้ำ 1 ลิตร 7 วัน
 4. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตใช้ลิมิโค 0.5 ซีซี / น้ำ 1 ลิตร 4-7 วัน
 5. ปัญหาสารพิษจากเชื้อรา ใช้ลิมิโค 0.5 ซีซี / น้ำ 1 ลิตร 7 วัน

ปริมาณการใช้

 1. ใช้เป็นโปรแกรม 0.25-0.5 ซีซี / น้ำ 1 ลิตร 4-7 วัน
 2. ใช้เพื่อรักษาในกรณีสัตว์ป่วย 0.5-1 ซีซี / น้ำ 1 ลิตร 4-7 วัน

ขนาดบรรจุ

1 ลิตร/ขวด