< pedex
Tropiclean

Flea and Tick Spray for Yard

TROPICLEAN Flea and Tick Spray for Yard ทรอปิคลีน ฟลี แอนด์ ทิค สเปรย์ ฟอร์ ยาร์ด
สเปรย์เห็บ หมัด สำหรับสนาม ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ น้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์กับเห็บ หมัด โดยตรงเมื่อสัมผัส ช่วยปกป้องสุนัขและพื้นที่รอบๆตัวสุนัขให้พ้นจากเห็บและหมัดอย่างอ่อนโยน และออกฤทธิ์ไล่เห็บ หมัด ได้ยาวนานสูงสุด 2 สัปดาห์ มีความปลอดภัยสูง สามารถเริ่มใช้ได้กับลูกสุนัขอายุ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ปราศจากสารเคมีที่เป็นยาฆ่าแมลง ปลอดภัยทั้งกับสัตว์เลี้ยงและคนใช้
วิธีใช้ เขย่าก่อนใช้ หมุนปุ่มวาล์วที่หัวให้อยู่ที่ “ปิด” ต่อหัวสเปรย์เข้ากับสายยางฉีดน้ำ เริ่มฉีดโดยเปิดน้ำและหันหัวพ่นไปทางสนามที่ต้องการ ดึงปุ่มล็อคไปด้านหลังและหมุนวาล์วตามเข็มนาฬิกาจนสุดเพื่อเปิด พ่นสเปรย์ให้ทั่วบริเวณที่ต้องการให้ชุ่มอย่างสม่ำเสมอ หากต้องการปิดให้ดึงปุ่มล็อคไปด้านหลังและหมุนวาล์วทวนเข็มนาฬิกาจนปุ่มล็อคอยู่ในช่องเพื่อปิด แล้วจึงปิดน้ำ ทำการลดความดันภายในขวดโดยดึงปุ่มล็อคไปด้านหลังและหมุนวาล์วตามเข็มนาฬิกาไปที่ “เปิด” ปล่อยให้น้ำไหลออกมาจนหมดแล้วจึงหมุนวาล์วไปที่ “ปิด” แล้วจึงถอดหัวออกจากสายยาง ควรใช้ต่อเนื่องได้ตลอดทั้งปี การสเปรย์พ่นในสิ่งแวดล้อม จะช่วยลดปริมาณเห็บ หมัด ในสิ่งแวดล้อมและลดการขึ้นมาบนตัวของสุนัขได้
ข้อควรระวัง เก็บให้ห่างจากเด็ก สำหรับใช้กับสนามหญ้าเท่านั้น ห้ามใช้กับสัตว์เลี้ยงหรือมนุษย์ ห้ามพ่นบริเวณตา ปาก หรือจมูกสัตว์เลี้ยง ห้ามใช้กับลูกสุนัขอายุน้อยกว่า 12 สัปดาห์ หลังการใช้ทุกครั้งควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ หากสัมผัสเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดการแพ้ในบางรายที่ไวต่อส่วนประกอบ หรือระคายเคืองตาได้
อาการเกิดพิษ หากสัมผัสเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดการแพ้ในบางรายที่ไวต่อส่วนประกอบ หรือระคายเคืองตาได้
วิธีแก้พิษเบื้องต้น หากเข้าตา ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดช้าๆ 15-20 นาที หากใส่ถอดคอนแทคเลนส์ให้ถอดออกหลังจากเข้าตา 5 นาที แล้วล้างตาต่อด้วยน้ำสะอาด หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์

Clove oil, lemongrass oil, cedarwood oil, cinnamon oil, sodium lauryl sulfate (natural), water, isopropyl alcohol, glycerin.
PedexTropiclean

Flea and Tick Spray for Yard

TROPICLEAN Flea and Tick Spray for Yard ทรอปิคลีน ฟลี แอนด์ ทิค สเปรย์ ฟอร์ ยาร์ด
สเปรย์เห็บ หมัด สำหรับสนาม ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ น้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์กับเห็บ หมัด โดยตรงเมื่อสัมผัส ช่วยปกป้องสุนัขและพื้นที่รอบๆตัวสุนัขให้พ้นจากเห็บและหมัดอย่างอ่อนโยน และออกฤทธิ์ไล่เห็บ หมัด ได้ยาวนานสูงสุด 2 สัปดาห์ มีความปลอดภัยสูง สามารถเริ่มใช้ได้กับลูกสุนัขอายุ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ปราศจากสารเคมีที่เป็นยาฆ่าแมลง ปลอดภัยทั้งกับสัตว์เลี้ยงและคนใช้
วิธีใช้ เขย่าก่อนใช้ หมุนปุ่มวาล์วที่หัวให้อยู่ที่ “ปิด” ต่อหัวสเปรย์เข้ากับสายยางฉีดน้ำ เริ่มฉีดโดยเปิดน้ำและหันหัวพ่นไปทางสนามที่ต้องการ ดึงปุ่มล็อคไปด้านหลังและหมุนวาล์วตามเข็มนาฬิกาจนสุดเพื่อเปิด พ่นสเปรย์ให้ทั่วบริเวณที่ต้องการให้ชุ่มอย่างสม่ำเสมอ หากต้องการปิดให้ดึงปุ่มล็อคไปด้านหลังและหมุนวาล์วทวนเข็มนาฬิกาจนปุ่มล็อคอยู่ในช่องเพื่อปิด แล้วจึงปิดน้ำ ทำการลดความดันภายในขวดโดยดึงปุ่มล็อคไปด้านหลังและหมุนวาล์วตามเข็มนาฬิกาไปที่ “เปิด” ปล่อยให้น้ำไหลออกมาจนหมดแล้วจึงหมุนวาล์วไปที่ “ปิด” แล้วจึงถอดหัวออกจากสายยาง ควรใช้ต่อเนื่องได้ตลอดทั้งปี การสเปรย์พ่นในสิ่งแวดล้อม จะช่วยลดปริมาณเห็บ หมัด ในสิ่งแวดล้อมและลดการขึ้นมาบนตัวของสุนัขได้
ข้อควรระวัง เก็บให้ห่างจากเด็ก สำหรับใช้กับสนามหญ้าเท่านั้น ห้ามใช้กับสัตว์เลี้ยงหรือมนุษย์ ห้ามพ่นบริเวณตา ปาก หรือจมูกสัตว์เลี้ยง ห้ามใช้กับลูกสุนัขอายุน้อยกว่า 12 สัปดาห์ หลังการใช้ทุกครั้งควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ หากสัมผัสเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดการแพ้ในบางรายที่ไวต่อส่วนประกอบ หรือระคายเคืองตาได้
อาการเกิดพิษ หากสัมผัสเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดการแพ้ในบางรายที่ไวต่อส่วนประกอบ หรือระคายเคืองตาได้
วิธีแก้พิษเบื้องต้น หากเข้าตา ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดช้าๆ 15-20 นาที หากใส่ถอดคอนแทคเลนส์ให้ถอดออกหลังจากเข้าตา 5 นาที แล้วล้างตาต่อด้วยน้ำสะอาด หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์

Clove oil, lemongrass oil, cedarwood oil, cinnamon oil, sodium lauryl sulfate (natural), water, isopropyl alcohol, glycerin.