< pedex
Tropiclean

Flea and Tick Spray for Pets

TROPICLEAN Flea and Tick Spray for Dogs&Bedding ทรอปิคลีน ฟลี แอนด์ ทิค สเปรย์ ฟอร์ ด็อกซ์&เบ็ดดิ้ง
สเปรย์เห็บ หมัด สำหรับสุนัขและที่นอน ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ น้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์กับเห็บ หมัด โดยตรงเมื่อสัมผัส ช่วยปกป้องสุนัขและพื้นที่รอบๆตัวสุนัขให้พ้นจากเห็บและหมัดอย่างอ่อนโยน และออกฤทธิ์ไล่เห็บ หมัด ได้ยาวนานสูงสุด 2 สัปดาห์ มีความปลอดภัยสูง สามารถเริ่มใช้ได้กับลูกสุนัขอายุ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ปราศจากสารเคมีที่เป็นยาฆ่าแมลง ปลอดภัยทั้งกับสัตว์เลี้ยงและคนใช้
วิธีใช้ พ่นสเปรย์ให้ทั่วตัวสุนัข ทั้งส่วนขา หาง และบริเวณท้อง เว้นบริเวณที่บอบบาง เช่น ใบหน้าหรือดวงตา เพื่อประสิทธิภาพที่ดีควรพ่นให้ชุ่ม และเปิดขนเพื่อพ่นย้อนขนให้ถึงผิวหนัง สามารถใช้ซ้ำได้ทุกๆ 3 วัน และควรใช้ต่อเนื่องได้ตลอดทั้งปี การสเปรย์พ่นในสิ่งแวดล้อม เช่น บริเวณที่นอน จะช่วยลดปริมาณเห็บ หมัด ในสิ่งแวดล้อมและลดการขึ้นมาบนตัวของสุนัขได้ เหมาะกับทั้งฉีดพ่นบนตัวสุนัข และในสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบ้าน

Clove oil, lemongrass oil, cedarwood oil, cinnamon oil, sodium lauryl sulfate (natural), water, isopropyl alcohol, glycerin.
PedexTropiclean

Flea and Tick Spray for Pets

TROPICLEAN Flea and Tick Spray for Dogs&Bedding ทรอปิคลีน ฟลี แอนด์ ทิค สเปรย์ ฟอร์ ด็อกซ์&เบ็ดดิ้ง
สเปรย์เห็บ หมัด สำหรับสุนัขและที่นอน ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ น้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์กับเห็บ หมัด โดยตรงเมื่อสัมผัส ช่วยปกป้องสุนัขและพื้นที่รอบๆตัวสุนัขให้พ้นจากเห็บและหมัดอย่างอ่อนโยน และออกฤทธิ์ไล่เห็บ หมัด ได้ยาวนานสูงสุด 2 สัปดาห์ มีความปลอดภัยสูง สามารถเริ่มใช้ได้กับลูกสุนัขอายุ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ปราศจากสารเคมีที่เป็นยาฆ่าแมลง ปลอดภัยทั้งกับสัตว์เลี้ยงและคนใช้
วิธีใช้ พ่นสเปรย์ให้ทั่วตัวสุนัข ทั้งส่วนขา หาง และบริเวณท้อง เว้นบริเวณที่บอบบาง เช่น ใบหน้าหรือดวงตา เพื่อประสิทธิภาพที่ดีควรพ่นให้ชุ่ม และเปิดขนเพื่อพ่นย้อนขนให้ถึงผิวหนัง สามารถใช้ซ้ำได้ทุกๆ 3 วัน และควรใช้ต่อเนื่องได้ตลอดทั้งปี การสเปรย์พ่นในสิ่งแวดล้อม เช่น บริเวณที่นอน จะช่วยลดปริมาณเห็บ หมัด ในสิ่งแวดล้อมและลดการขึ้นมาบนตัวของสุนัขได้ เหมาะกับทั้งฉีดพ่นบนตัวสุนัข และในสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบ้าน

Clove oil, lemongrass oil, cedarwood oil, cinnamon oil, sodium lauryl sulfate (natural), water, isopropyl alcohol, glycerin.