< faith
Amcol

Faithsorb

เป็นผลิตภัณฑ์ดูดจับสารพิษจากเชื้อราในอาหารสัตว์ ที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคและขัดขวางการใช้สารอาหารในสุกรและไก่

AmcolFaith

Faithsorb

เป็นผลิตภัณฑ์ดูดจับสารพิษจากเชื้อราในอาหารสัตว์ ที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคและขัดขวางการใช้สารอาหารในสุกรและไก่