< pedex
Doganic

Doganic herbal spray 35 ml

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติ มากกว่าแค่สารสกัด”ด้วยกรรมวิธีการผลิตและการสกัดสมุนไพรหลากหลายชนิดในน้้าม มะพร้าวบริสุทธิ์ตามต้ารับสมุนไพรไทยโบราณที่พิถีพิถัน พัฒนามาสู่สเปรย์น้้ามันนวัตกรรมที่ผ่านการวิจัยให้เป็นน้้ามัน ระเหยง่าย ช่วยท้าให้สารออกฤทธ์ดูดซึมลงสู่ผิวหนังได้อย่างง่าย รวดเร็ว ไม่เหนอะหนะ พร้อมทั้งการปรุงกล ธรรมชาติ ที่ท้าให้กลิ่นเป็นที่พึงพอใจ และผ่อนคลายแก่ทั้งสัตว์เลี้ยง และเจ้าของสัตว์ 1. สเปรย์น้้ามัน ใช้งานง่ายกระจายละอองฝอย ท้าให้ซึมสู่ผิวและเส้นขนอย่างรวดเร็ว สามารถใช้ในบริเวณกว้

2. ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิว และเส้นขน

3. คุณสมบัติของสมุนไพร ช่วยลดปัญหาผดผื่นแดง ผื่นแพ้ อาการคัน อาการแพ้ และปัญหาภูมิแพ้ของผิวหนัง

4. ไม่มีการเติมสารเคมีอันตราย ยา และสเตียรอยด์ สัตว์สามารถเลียได้อย่างปลอดภัย

DoganicPedex

Doganic herbal spray 35 ml

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติ มากกว่าแค่สารสกัด”ด้วยกรรมวิธีการผลิตและการสกัดสมุนไพรหลากหลายชนิดในน้้าม มะพร้าวบริสุทธิ์ตามต้ารับสมุนไพรไทยโบราณที่พิถีพิถัน พัฒนามาสู่สเปรย์น้้ามันนวัตกรรมที่ผ่านการวิจัยให้เป็นน้้ามัน ระเหยง่าย ช่วยท้าให้สารออกฤทธ์ดูดซึมลงสู่ผิวหนังได้อย่างง่าย รวดเร็ว ไม่เหนอะหนะ พร้อมทั้งการปรุงกล ธรรมชาติ ที่ท้าให้กลิ่นเป็นที่พึงพอใจ และผ่อนคลายแก่ทั้งสัตว์เลี้ยง และเจ้าของสัตว์ 1. สเปรย์น้้ามัน ใช้งานง่ายกระจายละอองฝอย ท้าให้ซึมสู่ผิวและเส้นขนอย่างรวดเร็ว สามารถใช้ในบริเวณกว้

2. ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิว และเส้นขน

3. คุณสมบัติของสมุนไพร ช่วยลดปัญหาผดผื่นแดง ผื่นแพ้ อาการคัน อาการแพ้ และปัญหาภูมิแพ้ของผิวหนัง

4. ไม่มีการเติมสารเคมีอันตราย ยา และสเตียรอยด์ สัตว์สามารถเลียได้อย่างปลอดภัย