Porkowean Elite H

นมไขมันสูงผลิตจากหางเนยผง (สวีทเวย์) เกรดคนกิน จากประเทศเนเธอร์แลนด์

คุณสมบัติ

 1. มีปริมาณไขมัน 20%, โปรตีน 20%, แลคโตส 40%, พลังงาน 4,500 Kcal/Kg , เกลือ 1.5 %
 2. ไขมันเป็นไขมันที่ผ่านกรรมวิธีรวมกับอีมัลสิฟายเออร์ ทำให้มีการดูดซึมได้ 100%

โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อย

 1. สวีทเวย์ที่ใช้เป็นสวีทเวย์ที่นำมาเคลือบด้วยไขมัน ทำให้สามารถดูดซึมได้ดี

ในทางเดินอาหาร (Fat filled whey)

 1. โปรตีนที่ได้เป็นโปรตีนจากนม 50% ที่เหลือเป็นโปรตีนที่ได้จาก โปรตีนถั่วเหลืองเข้มข้น

ทำให้ไม่พบสารต้านโภชนะ ( Antinutritional factor )และลูกสุกรสามารถย่อยนำไปใช้ได้ดี

 1. ปริมาณแลคโตสสูงถึง 40% ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับ ลูกสุกรเลียราง และอนุบาล
 2. ไม่เค็มเพราะไม่มีส่วนผสมของ เวย์เปอร์มิเอท ทำให้ไม่พบปัญหาลูกสุกรท้องเสีย
 3. เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่ย่อยง่ายทำให้ลดปัญหาลูกสุกรโทรม,ผอม,ท้องเสียหลังหย่านม( set back )

อัตราการใช้

 1. ใช้ผสมในอาหารสุกร เลียราง ปริมาณ 150 – 200 กก./ อาหาร 1 ตัน
 2. ใช้ผสมในอาหารสุกรอนุบาล1 ปริมาณ100–150กก./อาหาร1ตัน
 3. ใช้ผสมในอาหารสุกรอนุบาล 2 ปริมาณ 50 – 75 กก./อาหาร 1 ตัน
 4. ใช้ผสมในอาหารแม่สุกรเลี้ยงลูก ปริมาณ 25 – 50 กก./อาหาร 1 ตัน

ขนาดบรรจุ

25 กก./ถุง

IngredientSpecial Ingredient Services

Porkowean Elite H

นมไขมันสูงผลิตจากหางเนยผง (สวีทเวย์) เกรดคนกิน จากประเทศเนเธอร์แลนด์

คุณสมบัติ

 1. มีปริมาณไขมัน 20%, โปรตีน 20%, แลคโตส 40%, พลังงาน 4,500 Kcal/Kg , เกลือ 1.5 %
 2. ไขมันเป็นไขมันที่ผ่านกรรมวิธีรวมกับอีมัลสิฟายเออร์ ทำให้มีการดูดซึมได้ 100%

โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อย

 1. สวีทเวย์ที่ใช้เป็นสวีทเวย์ที่นำมาเคลือบด้วยไขมัน ทำให้สามารถดูดซึมได้ดี

ในทางเดินอาหาร (Fat filled whey)

 1. โปรตีนที่ได้เป็นโปรตีนจากนม 50% ที่เหลือเป็นโปรตีนที่ได้จาก โปรตีนถั่วเหลืองเข้มข้น

ทำให้ไม่พบสารต้านโภชนะ ( Antinutritional factor )และลูกสุกรสามารถย่อยนำไปใช้ได้ดี

 1. ปริมาณแลคโตสสูงถึง 40% ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับ ลูกสุกรเลียราง และอนุบาล
 2. ไม่เค็มเพราะไม่มีส่วนผสมของ เวย์เปอร์มิเอท ทำให้ไม่พบปัญหาลูกสุกรท้องเสีย
 3. เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่ย่อยง่ายทำให้ลดปัญหาลูกสุกรโทรม,ผอม,ท้องเสียหลังหย่านม( set back )

อัตราการใช้

 1. ใช้ผสมในอาหารสุกร เลียราง ปริมาณ 150 – 200 กก./ อาหาร 1 ตัน
 2. ใช้ผสมในอาหารสุกรอนุบาล1 ปริมาณ100–150กก./อาหาร1ตัน
 3. ใช้ผสมในอาหารสุกรอนุบาล 2 ปริมาณ 50 – 75 กก./อาหาร 1 ตัน
 4. ใช้ผสมในอาหารแม่สุกรเลี้ยงลูก ปริมาณ 25 – 50 กก./อาหาร 1 ตัน

ขนาดบรรจุ

25 กก./ถุง