Aviform FPD

เอวิฟอร์ม เอฟพีดี คือ สารละลายวิตามินบีรวมและแร่ธาตุ ใช้สำหรับละลายน้ำให้สัตว์กินเพื่อลดปัญหาเท้า อุ้งเท้าอักเสบในไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ ไก่ไข่ และลดปัญหาผิวหนังอักเสบ

เกล็ดเปื่อยยุ่ย ในสัตว์น้ำ ผลิตจากโรงงานยุโรปได้มาตราฐาน FCA

คุณลักษณะ

 1. ประกอบด้วยวิตามิน และธาตุรวมที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการสร้าง ซ่อมแซมเซลผิวหนัง และโครงสร้างของสัตว์ ( Epidermis regeneration )
 2. มีฤทธิ์ในการเพิ่มความแข็งแรงของลำไส้ ( Gut integrity )
 3. มีฤทธิ์ช่วยปรับสมดุลของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้
 4. มีฤทธิ์ Antioxidant โดยเพิ่มการสังเคราะห์เอนไซม์ GPX และ Copper – Zn SOD ที่มีฤทธิ์ลดปฏิกิริยาการอักเสบ

ประโยชน์

 1. ช่วยทำให้อุจจาระสัตว์แห้งขึ้น และทำให้สิ่งปูรองไม่แฉะ
 2. ลดปัญหา Burn Feet และปัญหาเท้าอักเสบ ( Foot Pad Dermatitis )
 3. ช่วยปรับปรุงคุณภาพเปลือกไข่
 4. ช่วยลดปัญหาผิวหนังอักเสบเปื่อยยุ่ยในไก่เนื้อ
 5. ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเกล็ดปลา และผิวหนังปลา กุ้ง

ขนาดการใช้

1 ลิตร/น้ำ 1000 ลิตร ระหว่างวันที่ 17-27

8 ชม./วัน หรือใช้ในกรณีช่วงที่พบปัญหา

ขนาดบรรจุ

1 ลิตร/ขวด

NutritionSpecial Ingredient Services

Aviform FPD

เอวิฟอร์ม เอฟพีดี คือ สารละลายวิตามินบีรวมและแร่ธาตุ ใช้สำหรับละลายน้ำให้สัตว์กินเพื่อลดปัญหาเท้า อุ้งเท้าอักเสบในไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ ไก่ไข่ และลดปัญหาผิวหนังอักเสบ

เกล็ดเปื่อยยุ่ย ในสัตว์น้ำ ผลิตจากโรงงานยุโรปได้มาตราฐาน FCA

คุณลักษณะ

 1. ประกอบด้วยวิตามิน และธาตุรวมที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการสร้าง ซ่อมแซมเซลผิวหนัง และโครงสร้างของสัตว์ ( Epidermis regeneration )
 2. มีฤทธิ์ในการเพิ่มความแข็งแรงของลำไส้ ( Gut integrity )
 3. มีฤทธิ์ช่วยปรับสมดุลของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้
 4. มีฤทธิ์ Antioxidant โดยเพิ่มการสังเคราะห์เอนไซม์ GPX และ Copper – Zn SOD ที่มีฤทธิ์ลดปฏิกิริยาการอักเสบ

ประโยชน์

 1. ช่วยทำให้อุจจาระสัตว์แห้งขึ้น และทำให้สิ่งปูรองไม่แฉะ
 2. ลดปัญหา Burn Feet และปัญหาเท้าอักเสบ ( Foot Pad Dermatitis )
 3. ช่วยปรับปรุงคุณภาพเปลือกไข่
 4. ช่วยลดปัญหาผิวหนังอักเสบเปื่อยยุ่ยในไก่เนื้อ
 5. ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเกล็ดปลา และผิวหนังปลา กุ้ง

ขนาดการใช้

1 ลิตร/น้ำ 1000 ลิตร ระหว่างวันที่ 17-27

8 ชม./วัน หรือใช้ในกรณีช่วงที่พบปัญหา

ขนาดบรรจุ

1 ลิตร/ขวด