AA-NutriTM Focus SW2F

  1. AA-NutriTM Focus SW2F

สรรพคุณ:

  • เพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตให้ดีขึ้นและอัตราการแลกเนื้อ (FCR)
  • ช่วยให้ร่างกายสามารถสร้างเนื้อแดงได้มากขึ้นและคุณภาพซากดีขึ้น
  • ลดการสะสมไขมันในสุกร

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัมต่อถุง

 

Feed additiveNutrition Improvement

AA-NutriTM Focus SW2F

  1. AA-NutriTM Focus SW2F

สรรพคุณ:

  • เพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตให้ดีขึ้นและอัตราการแลกเนื้อ (FCR)
  • ช่วยให้ร่างกายสามารถสร้างเนื้อแดงได้มากขึ้นและคุณภาพซากดีขึ้น
  • ลดการสะสมไขมันในสุกร

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัมต่อถุง