< faith
Micro Innovate

กากถั่วเหลือง 45% โปรตีน

เป็นกากถั่วเหลืองซึ่งมีเปอ์เซ็นต์ โปรตีนที่ 45% ใช้เป็นองค์ประกอบในขบวนการผลิตอาหารสัตว์เช่น สุกรและไก่

FaithMicro Innovate

กากถั่วเหลือง 45% โปรตีน

เป็นกากถั่วเหลืองซึ่งมีเปอ์เซ็นต์ โปรตีนที่ 45% ใช้เป็นองค์ประกอบในขบวนการผลิตอาหารสัตว์เช่น สุกรและไก่