19 มกราคม 2023

NIC New Year มอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2566

เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2566 บริษัท นิวทริชั่น อิมพรูฟเมนท์ จำกัด ได้เข้ามอบของขวัญให้กับลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ และที่ปรึกษา

นำโดย ผู้บริหาร น.สพ.ปรเมศวร์ ขำภักตร์ และทีมขาย