บริจาคเงินสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริจาคเงินสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563  นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์  คงเจริญสมบัติ ประธานกรรมการบริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด และบริษัทในเครือบีไอเอสกรุ๊ป รวมทั้งคณะผู้บริหารเปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)...