pedex

ผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

ความเป็นมา

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรรหาสินค้า, เวชภัณฑ์ และ เครื่องมือตรวจวินิจโรค รวมถึงบริการหลังการขายในธุรกิจสัตว์เลี้ยงอย่างมืออาชีพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจและการตรวจรักษา รวมถึงการวินิจฉัยโรค แก่คลินิก, โรงพยาบาลสัตว์ และธุรกิจสัตว์เลี้ยง

พันธกิจ

คัดกรองสินค้าเวชภัณฑ์และเครื่องมือตรวจวินิจฉัยในธุรกิจสัตว์เลี้ยงจากทั่วโลก เพื่อส่งเสริมสุขภาพสัตว์เลี้ยงและการตรวจวิเคราะห์โรคให้แก่สัตวแพทย์

ความเป็นมา

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรรหาสินค้า, เวชภัณฑ์ และ เครื่องมือตรวจวินิจโรค รวมถึงบริการหลังการขายในธุรกิจสัตว์เลี้ยงอย่างมืออาชีพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจและการตรวจรักษา รวมถึงการวินิจฉัยโรค แก่คลินิก, โรงพยาบาลสัตว์ และธุรกิจสัตว์เลี้ยง

พันธกิจ

คัดกรองสินค้าเวชภัณฑ์และเครื่องมือตรวจวินิจฉัยในธุรกิจสัตว์เลี้ยงจากทั่วโลก เพื่อส่งเสริมสุขภาพสัตว์เลี้ยงและการตรวจวิเคราะห์โรคให้แก่สัตวแพทย์

ใบรับรอง

 

พันธมิตร