ข่าวสารและกิจกรรม

  • All
การสัมมนา “เตรียมความพร้อมอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโรค ASP”
บริษัท โปร เทส คิท จำกัด จัดอบรม หัวข้อ “การติดตั้งแล็บ Real-Time pcr และ Elisa เพื่อวินิจฉัยโรคในฟาร์มสุกร” ให้กับลูกค้า คุณบุญสร้าง ประสิทธิ์ผล
การจัดสัมมนาเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาไก่พ่อแม่พันธุ์ไก่เนื้อและโรงฟักไข่ ณ ชลบุรี วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 วิทยากร น.สพ.ดร. ดำเนิน เสาะสืบงาม
BIOSCIENCE ANIMAL HEALTH & HUVEPHARMA HALF YEAR MEETING 2022
จัดอบรม หัวข้อ “การตรวจเฝ้าระวัง Covid-19 ในข้าวโพดหวานส่งออก”
กิจกรรมสานสัมพันธ์ทีมผลิตปศุสัตว์ ภาคตะวันออก ปี 2022
จัดอบรม หัวข้อ “ Young Smart Nutritionist “ ให้กับลูกค้า
BIS จัดสัมมนา หัวข้อ “ Biosecurity สำหรับฟาร์มแห่งอนาคต “
PTK จัดอบรม หัวข้อ “ ELISA Refreshing Course “
  • All
การสัมมนา “เตรียมความพร้อมอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโรค ASP”
บริษัท โปร เทส คิท จำกัด จัดอบรม หัวข้อ “การติดตั้งแล็บ Real-Time pcr และ Elisa เพื่อวินิจฉัยโรคในฟาร์มสุกร” ให้กับลูกค้า คุณบุญสร้าง ประสิทธิ์ผล
การจัดสัมมนาเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาไก่พ่อแม่พันธุ์ไก่เนื้อและโรงฟักไข่ ณ ชลบุรี วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 วิทยากร น.สพ.ดร. ดำเนิน เสาะสืบงาม
BIOSCIENCE ANIMAL HEALTH & HUVEPHARMA HALF YEAR MEETING 2022
จัดอบรม หัวข้อ “การตรวจเฝ้าระวัง Covid-19 ในข้าวโพดหวานส่งออก”
กิจกรรมสานสัมพันธ์ทีมผลิตปศุสัตว์ ภาคตะวันออก ปี 2022
จัดอบรม หัวข้อ “ Young Smart Nutritionist “ ให้กับลูกค้า
BIS จัดสัมมนา หัวข้อ “ Biosecurity สำหรับฟาร์มแห่งอนาคต “
PTK จัดอบรม หัวข้อ “ ELISA Refreshing Course “
สัมมนาวิชาการ เรื่อง “อาหารสัตว์แพง ขาดแคลนวัตถุดิบ มาเสริมสร้างภูมิไก่ ให้มีแข้งใหญ่ ไข่ดก จบทุกปัญหา”