< สมัครงาน

BIOSCIENCE ANIMAL HEALTH

BIOSCIENCE ANIMAL HEALTH

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

รายละเอียดงาน

  • ประสานงานด้านการขายกับฝ่ายขาย
  • สนับสนุนและจัดเตรียมงานด้านเอกสารต่างที่เกี่ยวข้องกับทีมขาย
  • จัดทำงานเอกสารโดยใช้ vlookup และ Pivot table ได้
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ

1.อายุ 22 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
3.มีประสบการณ์ด้านเจ้าหน้าที่ธุรการ หรือประสานงานอย่างน้อย 1 ปี
4.มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5.มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานเช่น Word, Excel และ Powerpoint ได้เป็นอย่างดี ( มีการทดสอบ)
6.สามารถใช้ Pivot table และ Vlookup ได้ดี (มีการทดสอบ)
7.มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง