< สมัครงาน

BIOSCIENCE ANIMAL HEALTH

BIOSCIENCE ANIMAL HEALTH

เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย

รายละเอียดงาน

  • จัดทำชุดจ่ายทั้งหมด เช็คโอน เงินสด , จัดทำเอกสารขอสินเชื่อต่างๆ และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
  • ติดต่อประสานงานกับธนาคาร
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ

1. เพศชาย-หญิง (อายุ 22 ปี) *ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่*
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน หรือบัญชีเท่านั้น
3. มีประสบการณ์ในงาน 0-1 ปี
4. มีทักษะด้านการประสานงาน และมีมนุษสัมพันธ์ดี
5. มีทักษะด้านการประสานงาน และมีมนุษสัมพันธ์ดี
6. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี