9 พฤษภาคม 2022

BIS ปิดเทรดเหนือจอง 48.33%

เผยแพร่: 5 พ.ค. 2565 17:55   ปรับปรุง: 5 พ.ค. 2565 17:55   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

“ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์” ปิดเทรดวันแรกเหนือจอง 2.90 บาท หรือ 48.33% จากราคาไอพีโอที่กำหนดไว้หุ้นละ 6 บาท มูลค่าซื้อขาย 1,631.31 ล้านบาท โบรกเกอร์ประเมินราคาเป้าหมาย 7 บาท

หุ้น BIS หรือบริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อเปิดตลาดราคาอยู่ที่ 11.00 บาท เพิ่มขึ้น 5.00 บาท หรือเหนือจอง 83.33% จากราคาไอพีโอ (IPO) ที่กำหนดไว้หุ้นละ 6.00 บาท เมื่อปิดตลาดราคาหุ้นอยู่ที่ 8.90 บาท เพิ่มขึ้น 2.90 บาท หรือ 48.33% มูลค่าซื้อขาย 1,631.31 ล้านบาท

บล.เคทีบีเอสที ประเมินราคาเป้าหมายปี 65 ของ BIS ที่ 7.00 บาท โดยใช้วิธี 2022E PER ที่ 18.40X โดยอิงจากค่าเฉลี่ยของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจที่ใกล้เคียงกันในตลาด ได้แก่ ASIAN, CPF, PPPM และ TFMในส่วนของ Complete Feed และในส่วนของยาและอาหารเสริม DOD และ MEGA โดยมองว่าผลการดำเนินงานปี 65 จะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับ BIS และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงโดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการนำเข้าจากผู้จัดจำหน่ายชั้นนำกว่า 13 ประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และจีน เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจำหน่ายจะมีทั้งผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์สินค้าของคู่ค้า ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์สินค้าของบริษัทโดยเป็นการว่าจ้างผลิต และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตภายใต้แบรนด์สินค้าของบริษัทเอง โดยปี 2564 มีสัดส่วนรายได้ 81 : 17 : 2 ตามลำดับ

ทั้งนี้ BIS มีทุนชำระแล้ว 157 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 220 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 94 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 70.5 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท 14.1 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อบุคคลผู้มีความสัมพันธ์ และพนักงานของบริษัท 9.4 ล้านหุ้น

โดยการระดมทุนครั้งนี้เพื่อขยายโรงงานการผลิตสินค้าและการลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องจักรราว 80-105 ล้านบาท ภายในปี 65 รองรับการเป็นเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาวัคซีนสำหรับปศุสัตว์ และเพื่อต่อยอดการผลิตวัคซีนในเชิงพาณิชย์ 50-60 ล้านบาท ภายในปี 67 ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 150-200 ล้านบาท ภายในปี 65 และส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยคาดว่าจะได้รับเงินระดมทุนจาก IPO ทั้งหมด 539.37 ล้านบาท

https://mgronline.com/stockmarket/detail/9650000042760