16 มิถุนายน 2022

BIS จัดสัมมนา หัวข้อ “ Biosecurity สำหรับฟาร์มแห่งอนาคต “

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนา หัวข้อ “ Biosecurity สำหรับฟาร์มแห่งอนาคต “ ให้กับลูกค้า บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด