25 สิงหาคม 2023

เจาะลึกการประเมินคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ และ แนวทางการประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2566 บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ มีความสำคัญและส่งผลอย่างไรในเชิงปริมาณและคุณภาพอาหารสัตว์
  • ในสถานการณ์วัตถุดิบปัจจุบันกับแนวคิดลดโปรตีนอย่างไรให้ปลอดภัยและยั่งยืนในอาหารสัตว์

โดยมีวิทยากร 2 ท่าน มาร่วมให้ความรู้และประโยชน์ในงานสัมมนานี้

  1. รศ.ดร.ยุวเรศ เรืองพานิช
    รองหัวหน้าภาค ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
    ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
  1. อ.วราพันธุ์ จินตณวิชญ์
    นักวิชาการสัตวบาล ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน