29 มีนาคม 2022

ออกบูธประชาสัมผลิตภัณฑ์ ณ สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา

11 March 2022

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 บริษัท นิวทริชั่น อิมพรูฟเมนท์ จำกัด ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สำหรับโคนม ในงาน สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา