12 พฤษภาคม 2022

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “อาหารสัตว์แพง ขาดแคลนวัตถุดิบ มาเสริมสร้างภูมิไก่ ให้มีแข้งใหญ่ ไข่ดก จบทุกปัญหา”

บริษัท นิวทริชั่น อิมพรูฟเมนท์ จำกัด ได้มีการจัดงานสัมมนาวิชาการ ในวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม อ่าวนาง ปริ้นซ์ รีสอร์ทแอนด์ สปา จังหวัดกระบี่ โดยมีท่านอาจารย์ ศ.น.สพ.ดร. จิโรจ ศศิปรียจันทร์ , รศ.ดร. ยุวเรศ เรืองพานิช , ดร.ขุนพล พงษ์มณี ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์สัตว์ปีก ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้