9 กันยายน 2023

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ประสิทธิภาพการผลิตสุกรและการจัดการแม่พันธุ์อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 บริษัท นิวทริชั่น อิมพรูฟเมนท์ จำกัด จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ”ประสิทธิภาพการผลิตสุกรและการจัดการแม่พันธุ์อย่างมีประสิทธิภาพ” ให้กับกลุ่มลูกค้าหมอหมู ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร ปริวรรต พูลเพิ่ม ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการฟาร์มสุกรและโรคสุกร จากทีมหมอหมูเกษตร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการสัมมนาครั้งนี้ ณ So Proud Cafe & Restuarant