27 กุมภาพันธ์ 2023

สัมมนางาน One DSM

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 น.สพ.ปรเมศวร์ ขำภักตร์ ผู้บริหาร บริษัท นิวทริชั่น อิมพรูฟเมนท์ จำกัด และทีมงานฝ่ายขาย ได้เข้าร่วมงานสัมมนา One DSM และเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ ณ โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา จ.ชลบุรี