29 มีนาคม 2022

ร่วมงานพิธีมอบรางวัลนักสัตวบาลดีเด่น สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

25 March 2022

บริษัท นิวทริชั่น อิมพรูฟเมนท์ จำกัด นำโดย น.สพ.ปรเมศวร์ ขำภักตร์  ร่วมงานพิธีมอบรางวัลและ ร่วมแสดงความยินดี กับ รศ.ศรีสุวรรณ ชมชัย ที่ได้รับรางวัลนักสัตวบาลดีเด่น จากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานพิธีมอบโล่รางวัลนักสัตวบาลดีเด่น ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร