21 กุมภาพันธ์ 2022

ผู้บริหารบริษัท นิวทริชั่น อิมพรูฟเมนท์ จำกัด น.สพ.ปรเมศวร์ ขำภักตร์ และฝ่ายขาย เข้ามอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ 2565

แก่ลูกค้า อาทิ บริษัท บุญพิศาล จำกัด และ บริษัท เอแอนด์ พี อะกริ โปรดักท์ กรุ๊ป จำกัด , ธนวัตรฟาร์ม, อาคเนย์ฟาร์ม, ปฐมเกษตรฟาร์ม, จตุพรฟาร์ม , บริษัท โชคสุขโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นต้น