15 มีนาคม 2023

บริษัท ไบโอซายน์ แอลนิมัลธ์ เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เป็นเจ้าภาพพิธีเททองหล่อพระประธานพระพุทธชินราช

ณ โรงหล่อพระสุวรรณีบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 09.09 น.

เพื่อเป็นพระประธาน ประดิษฐานในอุโบสถหลังใหม่ ณ วัดแม่ซ้าย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่