23 มกราคม 2023

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนา หัวข้อ “ ให้ความรู้การใช้ยาปฏิชีวนะในอาหารและในการรักษา “

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนา หัวข้อ “ ให้ความรู้การใช้ยาปฏิชีวนะในอาหารและในการรักษา “
ให้กับลูกค้า บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด ณ วันเสาร์ที่ 21 ม.ค. 2566