21 กุมภาพันธ์ 2022

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือฯ ได้ส่งมอบชุดตรวจโควิด-19 Angentex® COVID-19 qPCR Detection Kit (with IC)

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือฯ ซึ่งเป็นบริษัทฯพัฒนาและผลิตชุดตรวจโรคคุณภาพ มาตรฐานสากล ได้ส่งมอบชุดตรวจโควิด-19 Angentex® COVID-19 qPCR Detection Kit (with IC) ซึ่งเป็นชุดตรวจที่ทางบริษัทฯ พัฒนาและได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เป็นรายแรกของไทย ให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รวมมูลค่า 1,000,000 บาท เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการรักษา ควบคุม และป้องกันโรคโควิด-19 ภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป