29 ธันวาคม 2022

บริษัท โปร เทส คิท จำกัด จัดอบรม หัวข้อ “การสัมมนา ทบทวน วิเคราะห์จุดเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ RT PCR

สำหรับทีมงาน CPFภาคกลาง ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2665 ณ ห้องประชุม เดอะริเวอร์ ไลฟ์ รีสอร์ท อ.ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี” ให้กับลูกค้า บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โซนภาคกลาง