7 กรกฎาคม 2023

บริษัท โปร เทส คิท จำกัด จัดอบรม หัวข้อ “การพัฒนาต่อยอดห้องปฏิบัติการ เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากล

บริษัท โปร เทส คิท จำกัด จัดอบรม หัวข้อ “การพัฒนาต่อยอดห้องปฏิบัติการ เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากล ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม บาลีฮาย เบย์ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี” ให้กับลูกค้า ดังนี้

1.บริษัท เอก-หฤษฎ์ จำกัด
2.บริษัท ฟาร์เมช จำกัด
3.บริษัท ธารณ์ธนวัต จำกัด
4.บริษัท กาญจนาฟาร์ม จำกัด
5.บริษัท ไทยรุ่งกิจการ จำกัด
6.บริษัท เคพีเอส ฟาร์ม จำกัด
7.บริษัท ป.การเกษตร ฟาร์ม จำกัด
8.บริษัท พนัสพันธุ์สัตว์ จำกัด