2 พฤศจิกายน 2022

จัดงานอบรม หัวข้อ “กำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคตามหลักมาตรฐานด้วยเทคโนโลยี Real Time PCR วิเคราะห์ผล และเฝ้าระวังโรค ASFV”

ให้กับลูกค้า กาญจนาฟาร์ม ธารณ์ธนวัต ฟาร์เมช เอก-หฤษฎ์ ในวันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2565