22 กรกฎาคม 2023

บริษัท เพ็ด เอ็กซ์ จำกัด ร่วมงานสัมนาวิชาการ The 24th Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAC) 2023

บริษัท เพ็ด เอ็กซ์ จำกัด ร่วมงานสัมนาวิชาการ The 24th Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAC) 2023
“Global Animal Health, Nutrition technology and Innovation”
July 20-21, 2023 AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Centre Khon Kaen, Thailand