21 กรกฎาคม 2023

บริษัท เพ็ด เอ็กซ์ จำกัด ร่วมจัดบูธแสดงสินค้าและจำหน่ายในงาน Pet’s Ville Giant Dog and The Gang

บริษัท เพ็ด เอ็กซ์ จำกัด ร่วมจัดบูธแสดงสินค้าและจำหน่ายในงาน Pet’s Ville Giant Dog and The Gang
ณ Central East Ville ลานกิจกรรมชั้น 1 Outdoor Zone ตั้งแต่วันที่ 20-26 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 – 22.00 น.