2 พฤศจิกายน 2022

ต้อนรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในการตรวจมาตรฐาน GMP และ HACCP ของ BIS Factory

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร นำโดย น.สพ.ปรเมศวร์ ขำภักตร์ และพนักงาน ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ในการตรวจต่ออายุมาตรฐาน GMP และ HACCP ของ BIS Factory ซึ่งได้รับการต่ออายุรับรองเป็นที่เรียบร้อย