1 กรกฎาคม 2022

จัดอบรม หัวข้อ “การตรวจเฝ้าระวัง Covid-19 ในข้าวโพดหวานส่งออก”

บริษัท โปร เทส คิท จำกัด จัดอบรม หัวข้อ “การตรวจเฝ้าระวัง Covid-19 ในข้าวโพดหวานส่งออก” ให้กับลูกค้า SUNSWEET