7 ธันวาคม 2022

งาน “Asia International Hemp Expo 2022”

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญร่วมเสวนาเรื่อง กัญชงสำหรับผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง สู่ Product Champion ใหม่ของภาคส่งออกไทย ภายในงาน “Asia International Hemp Expo 2022″ ฮอลล์ 2-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา  โดยเป็นการเปิดโลกกัญชงสำหรับผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง สู่ Product Champion ใหม่ของภาคส่งออกไทย โดยคณะวิทยากรชื่อดัง อาทิ สัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนบริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) และนักวิชาการ จาก เพ ลา เพลิน ซึ่งเป็นการร่วมเสวนากันของทั้ง ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ของผู้ผลิต ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชงสำหรับสัตว์เลี้ยง”